Quy chế hoạt động

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ HP GLOBAL

——————

Số: 01/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2020   

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

WEBSITE/ỨNG DỤNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT HPPRO.VN

 1. Nguyên tắc chung

Chào mừng bạn đến với Sàn giao dịch TMĐT Hppro! Trước khi sử dụng trang web Hppro gồm các dịch vụ hay công cụ, bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện sau đây của trang web. Nếu bạn có thắc mắc về những Điều khoản và Điều kiện này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Sàn giao dịch TMĐT Hppro qua thông tin liên hệ chúng tôi công khai trên website. Mục tiêu của văn bản này là để đề ra sự chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện giữa Sàn giao dịch TMĐT Hppro và người sử dụng.

Sàn giao dịch TMĐT Hppro có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong những Điều khoản của quy chế này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra thường xuyên quy chế này để cập nhật các thay đổi. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi quy chế thay đổi được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

Khi vào web của Sàn giao dịch TMĐT Hppro, người dùng tối thiểu phải 18 tuổi, nếu dưới 18 tuổi phải truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Sàn giao dịch TMĐT Hppro cấp cho Thành viên một giấy phép không thể chuyển nhượng và có thể hủy bỏ để sử dụng trang web, theo Quy chế đã đề ra, cho mục đích đăng tải các nội dung về dịch vụ ăn uống, chăm sóc sức khỏe, giúp việc, gia sư, du lịch, xe, banner trên trang web. Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của Trang web này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được Sàn giao dịch TMĐT Hppro cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong Quy chế này, Sàn giao dịch TMĐT Hppro sẽ xóa tài khoản thành viên mà không cần báo trước. Một số dịch vụ và tính năng liên quan có thể chỉ hiển thị khi đã đăng kí thành viên. Khi Thành viên đồng ý đăng kí các dịch vụ hoặc tính năng liên quan, Thành viên phải cung cấp thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người sử dụng Trang web phải có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu và các thông tin định danh tài khoản. Chủ tài khoản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản và mật khẩu đã đăng kí. Hơn nữa, Thành viên phải thông báo cho Sàn giao dịch TMĐT Hppro biết khi tài khoản và mật khẩu bị truy cập trái phép. Sàn giao dịch TMĐT Hppro không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do Thành viên không tuân thủ quy định. Trong suốt quá trình đăng ký, Thành viên đồng ý nhận email quảng cáo từ Trang web. Sau đó, nếu không muốn tiếp tục nhận mail, Thành viên có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.

 1. Quy định chung

1.  Định nghĩa

- Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử www.hppro.vn được gọi tắt là Sàn HPPRO hoặc HPPRO.

- Sản phẩm giao dịch trên HPPRO bao gồm hàng hóa/dịch vụ (sau đây gọi chung là “Sản Phẩm”)

- Nhà cung cấp, đối tác, thương nhân (NCC): Là tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ bán các sản phẩm (bao gồm các loại hàng hóa, dịch vụ mà pháp luật cho phép) thông qua hình thức đăng thông tin tại website Hppro.vn và các NCC phải là thành viên của HPPRO thì mới có thể giao dịch trên HPPRO

- Khách hàng (KH):  Là những người có nhu cầu mua các dịch vụ của NCC và phải là thành viên của HPPRO thì mới có thể giao dịch trên HPPRO

- Thành viên: Thành viên của HPPRO là những người đã đăng ký tài khoản tại Hppro.vn và đã được quản trị của HPPRO duyệt làm thành viên

2.  Quy định chung

- HPPRO được thiết lập và sở hữu bởi Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ HP Global (dưới đây gọi tắt là công ty hoặc HP GLOBAL), một công ty thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0109083283 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 07/02/2020.

- HPPRO dành cho các người bán (hay còn gọi là Nhà cung cấp, đối tác (NCC)) có nhu cầu giới thiệu, bán sản phẩm trên HPPRO; và đã ký hợp đồng với HPPRO hoặc/và đã đăng ký mở gian hàng trên website và được duyệt để sử dụng dịch vụ thương mại điện tử và/hoặc dịch vụ khác trên HPPRO.

- Khách hàng (Thành viên - KH) tham gia giao dịch trên HPPRO là mọi cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện giao dịch trên website, nếu dưới 18 tuổi thì phải có sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp; và mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Để làm khách hàng hoặc và làm Nhà cung cấp, đối tác của HPPRO cần phải đăng ký làm thành viên của HPPRO. Bằng việc xác nhận đồng ý điều khoản và qui định của HPPRO khi đăng ký làm thành viên, các thành viên của HPPRO được xem là đã tìm hiểu kỹ các qui định của HPPRO và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định, các chính sách, qui chế hoạt động này của HPPRO.

- Mọi hoạt động mua bán Sản Phẩm trên HPPRO phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cả Nhà cung cấp, đối tác và Khách hàng. Trong mọi trường hợp, Nhà cung cấp sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Khách hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến Sản Phẩm do Nhà cung cấp cung cấp trên HPPRO.

- Thành viên tham gia giao dịch tại Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn tự do lựa chọn những dịch vụ mà NCC đăng thông qua hình thức đặt hàng, không trái với quy định của pháp luật.

- Các sản phẩm được NCC cung cấp trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

- Hoạt động mua bán các sản phẩm thông qua Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của Thành viên.

- Các thông tin mà khách hàng đăng ký là thành viên của Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn phải chính xác, đầy đủ theo quy định của Công ty.

- Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn.

 1. Quy trình giao dịch

1. Quy trình mua hàng trên Hppro.vn

Khi có nhu cầu mua sản phẩm trên Hppro.vn thành viên nên thực hiện theo các bước sau đây:

- Đăng nhập vào trang cá nhân của thành viên trên website. (Nếu chưa đăng ký, khách hàng phải đăng ký làm thành viên website);

- Khách hàng tìm kiếm các Sản Phẩm theo nhu cầu, xem kỹ các thông tin liên quan và lựa chọn các sản phẩm phù hợp với yêu cầu để cho vào đơn đặt hàng của Khách Hàng (sau đây gọi là “Đơn Đặt Hàng”).

- Khách hàng rà soát lại các thông tin của Đơn Đặt Hàng trước khi thanh toán. Khi Khách Hàng đã thanh toán (chuyển khoản hoặc giao tiền mặt) để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng của mình có nghĩa là Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng và đồng ý là Cơ chế giải quyết tranh chấp và các chính sách khác của HPPRO sẽ được áp dụng cho giao dịch mua sản phẩm/dịch vụ của Khách Hàng trên HPPRO.

- Khách hàng thực hiện việc xác nhận/hủy Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Cơ chế giải quyết tranh chấp trên HPPRO.

- Khách hàng thực hiện thanh toán theo quy trình được quy định tại Chính Sách Thanh Toán trên HPPRO.

- Sản Phẩm sẽ được giao/vận chuyển theo Chính Sách Giao Hàng và đổi trả trên HPPRO.

- Mọi tranh chấp, khiếu nại phát sinh (nếu có) của Khách Hàng sẽ được giải quyết theo quy định tại Cơ chế giải quyết tranh chấp trên HPPRO.

2. Quy trình dành cho NCC

- Quy trình giao dịch bán sản phẩm dành cho Nhà cung cấp tuân thủ theo hợp đồng/thỏa thuận giữa Nhà cung cấp và HP GLOBAL (sau đây gọi là “Hợp Đồng”) và/hoặc các quy chế/quy định áp dụng cho NCC được đăng tải trên website, NCC thực hiện theo các bước sau đây:

+ Bước 1: Nhà cung cấp ký Hợp đồng với HP GLOBAL hoặc/và được thành viên quản trị (quản trị website/thành viên quản trị sản phẩm của website) duyệt mở gian hàng. Khi đó các chủ gian hàng phải tuân thủ các qui định, các chính sách, qui chế hoạt động của HPPRO như đã được đề cập tại mục Điều khoản và quy định của website và chủ gian hàng đã xác nhận đã đọc và đồng ý với các Điều khoản và quy định đó khi đăng ký làm thành viên của website

+ Bước 2: NCC cung cấp thông tin/hình ảnh/nội dung của Sản Phẩm để đăng tải trên HPPRO theo quy định tại Hợp Đồng và Quy Chế này;

+ Bước 3: HPPRO sẽ thu phí đăng bán sản phẩm/dịch vụ của NCC theo thỏa thuận tại Hợp Đồng; và NCC chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp của Khách hàng liên quan đến Sản Phẩm do Nhà cung cấp cung cấp trên HPPRO.

   Nhà cung cấp phải có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác về dịch vụ của mình đã cung cấp cho nhân viên có trách nhiệm của Hppro và phải cập nhập thường xuyên số lượng còn trống.

  Thực hiện đúng các cam kết đối với dịch vụ mà khách hàng đã mua.

3. Quy trình vận chuyển, giao nhận

Các gian hàng sẽ gửi xác nhận đơn đặt hàng của khách hàng vào phần quản lý đơn hàng trong trang cá nhân của KH trên HPPRO hoặc/và gửi email (thư điện tử) hoặc/và qua tin nhắn hoặc bàn giao trực tiếp tại địa chỉ giao dịch của gian hàng đã công bố ở phần thông tin gian hàng:

Hiện nay HPPRO chưa hỗ trợ, tổ chức đơn vị giao hàng chung cho các gian hàng trên HPPRO. Chính sách vận chuyển, giao nhận được áp dụng theo chính sách của từng gian hàng. Qúy khách vui lòng đọc kỹ chính sách này khi mua sản phẩm ở các gian hàng. Với những gian hàng không có chính sách riêng cho việc vận chuyển, giao nhận thì công ty yêu cầu người bán có nghĩa vụ thực hiện các chính sách theo thứ tự ưu tiên của nhà sản xuất, nhà cung cấp, chính sách chung của công ty áp dụng chung cho các gian hàng (nếu nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp có chính sách vận chuyển, giao nhận và nếu chính sách chung của công ty có đề cập và được công bố trên website).

4. Quy trình và chính sách hủy dịch vụ

Khách hàng liên hệ với Hppro.vn bằng bất kỳ cách nào dưới đây:

+ Website: hppro.vn

+ Gọi điện: 0977320796      Fax:  

+ Email: support@hppro.vn

Việc hỗ trợ đăng các thông tin về sản phẩm được Công ty tính phí như sau:

Công ty không thu phí duy trì thành viên mà chỉ thu phí dựa trên từng đơn hàng phát sinh theo thỏa thuận tự nguyện giữa đơn vị đăng sản phẩm và HP Global (tối thiểu 5%/giá bán mỗi đơn hàng phát sinh).

 

5. Quy trình bảo hành/bảo trì

-           Đối với việc sử dụng dịch vụ giới thiệu sản phẩm, đặt hàng, Công ty sẽ tiến hành bảo trì hệ thống thường xuyên để quá trình sử dụng thực hiện của thành viên được ổn định.

-           Đối với các sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ) do đối tác cung cấp không có chính sách bảo hành/bảo trì như sản phẩm thông thường khác thì công ty yêu cầu NCC phải cung cấp dịch vụ đúng nội dung đã mô tả trên website. Trong trường hợp khách hàng không được phục vụ đúng với chất lượng và nội dung đã mô tả, khách hàng sẽ liên hệ đến Hppro.vn để phản ánh về tình trạng trên.

-           Ngoại trừ khách hàng (KH) và nhà cung cấp (NCC) có thỏa thuận khác với Chính sách bảo hành dưới đây hoặc với các NCC có Chính sách bảo hành riêng bảo đảm tốt hơn cho quyền lợi của KH và được công bố ở các gian hàng của các NCC đó, hppro.vn (sàn HPPRO) qui định các gian hàng áp dụng CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH như dưới đây:

 • Điều kiện bảo hành

-           Sản phẩm được bảo hành nếu đảm bảo tất cả các điều kiện sau:

+          Sản phẩm thuộc danh mục được bảo hành từ Nhà sản xuất hoặc Nhà phân phối.

+          Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do Nhà sản xuất.

+          Thời hạn bảo hành trên phiếu bảo hành vẫn còn hiệu lực.

+          Phiếu bảo hành còn nguyên vẹn, không chắp vá, không bị gạch xóa hay sửa chữa, bôi bẩn.

+          Phiếu bảo hành đầy đủ thông tin: mã sản phẩm, số seri, ngày sản xuất, tên khách hàng sử dụng, địa chỉ, ngày mua (đối với các sản phẩm không áp dụng Bảo hành điện tử).

+          Tem bảo hành và tem niêm phong (nếu có) của Nhà sản xuất trên sản phẩm còn nguyên vẹn.

-           Sản phẩm không được bảo hành hoặc sẽ phát sinh phí bảo hành nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

+          Sản phẩm không thuộc danh mục được bảo hành từ Nhà sản xuất hoặc nhà phân phối.

+          Sản phẩm không thỏa mãn một trong những điều kiện bảo hành nêu trên.

+          Số series, model sản phẩm không khớp với Phiếu bảo hành.

+          Khách hàng tự ý can thiệp sửa chữa sản phẩm hoặc sửa chữa tại những trung tâm bảo hành không được sự ủy nhiệm của Nhà sản xuất.

+          Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi người sử dụng, và lỗi hư hỏng không nằm trong phạm vi bảo hành của Nhà sản xuất.

+          Với trường hợp phát sinh phí bảo hành, nhân viên chăm sóc khách hàng của HPPRO sẽ tư vấn đầy đủ thông tin cho khách hàng trước khi tiến hành các thủ tục bảo hành.

 • Thời hạn bảo hành:

Thời hạn bảo hành được tính kể từ ngày mua hàng hoặc kể từ ngày sản xuất tùy thuộc từng loại sản phẩm được quy định rõ trên phiếu bảo hành. Đối với sản phẩm bảo hành điện tử, thời hạn bảo hành được tính từ thời điểm kích hoạt bảo hành điện tử.

 • Phương thức áp dụng bảo hành

-           Địa điểm bảo hành:

+          Địa điểm bảo hành được ghi trong phiếu bảo hành kèm theo sản phẩm. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Bảo hành của Nhà cung cấp/Nhà Phân phối theo thông tin trong phiếu bảo hành.

+          Bộ phận hỗ trợ chăm sóc khách hàng HPPRO sẽ hỗ trợ hướng dẫn Quý khách hàng phương thức đến các trung tâm bảo hành bên ngoài của Nhà sản xuất, Nhà phân phối tham gia vào hệ thống bảo hành sản phẩm dịch vụ HPPRO. Mọi thông tin của Nhà cung cấp thành viên được ghi trên phiếu biên nhận giao hàng/hóa đơn được đính kèm trong thùng hàng.

+          Nếu Quý khách gặp khó khăn trong việc liên hệ Trung tâm Bảo hành, quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng của HPPRO theo địa chỉ mail: support@hppro.vn hoặc số hotline 0977320796 để được hỗ trợ.

   • Thời gian thực hiện bảo hành:

Trong mọi trường hợp, thời gian thực hiện bảo hành sản phẩm phụ thuộc vào chính sách và/hoặc mức độ sẵn có của thiết bị/sản phẩm thay thế của Trung Tâm Bảo Hành và sẽ được thông báo cụ thể cho Quý khách vào thời điểm Trung Tâm Bảo Hành nhận sản phẩm để bảo hành trong trường hợp quý khách tự đem sản phẩm đến Trung Tâm Bảo Hành; hoặc ngay khi HPPRO nhận được thông báo về thời gian bảo hành trong trường hợp quý khách thực hiện bảo hành sản phẩm qua HPPRO.

Trong mọi trường hợp, HPPRO không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, mất mát nào xảy ra nếu Quý khách không thực hiện theo hướng dẫn tại Chính sách bảo hành này.

6. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

                Hppro.vn và NCC luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của thành viên liên quan đến giao dịch tại website Hppro.vn.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc chất lượng dịch vụ không đúng với mô tả, thông tin thanh toán bị tiết lộ gây thiệt hại cho mình đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Hppro.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, Hppro.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Khách hàng gửi khiếu nại tại địa chỉ:

 • CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ HP GLOBAL.
 • Địa chỉ: Đội 3, Xóm Trại Thọ, Thôn Năm Trại, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Email: support@hppro.vn
 • Điện thoại: 0977320796
 • Fax: 

Các bước giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

 • Bước 1: Khách hàng liên hệ trực tiếp với đối tượng mà khách hàng có tranh chấp (thương nhân/khách hàng hoặc HPPRO) để thỏa thuận/thương lượng giải quyết theo qui chế hoạt động, các qui định, các chính sách của HPPRO. Nhà cung cấp có trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại, tranh chấp của Khách hàng đối với giao dịch mua sản phẩm của Nhà cung cấp trên HPPRO theo quy định tại hợp đồng ký với HP GLOBAL và quy định của HPPRO.
 • Bước 2: Khách hàng/thương nhân có thể liên hệ với HPPRO theo số hotline 0977320796 hoặc gửi thông tin đề nghị giải quyết khiếu nại/tranh chấp vào mục liên hệ trên HPPRO. Khi liên hệ với HPPRO, Khách hàng/thương nhân phải cung cấp số/mã số Đơn Đặt Hàng ghi trong phần thông tin liên hệ và tin nhắn xác nhận Đơn Đặt Hàng mà HPPRO/thương nhân gửi cho Khách Hàng. Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng/thành viên quản trị sản phẩm sẽ tiếp nhận, tìm hiểu/xác minh và phản hồi lại cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất.

Khi giải quyết các tranh chấp, HPPRO sẽ cố gắng đảm bảo quyền lợi của các thành viên giao dịch trên HPPRO. HPPRO có toàn quyền phân giải và yêu cầu các bên thực hiện theo quyết định của HPPRO. Nếu thành viên nào không thực hiện theo quyết định của HPPRO, HPPRO có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt ngay tư cách thành viên của thành viên (Khách hàng/NCC) đó và quyền truy cập/ sử dụng tài khoản giao dịch của Khách hàng/thương nhân đó trên HPPRO bất cứ thời điểm nào nếu HP GLOBAL nhận định rằng việc tiếp tục cho phép Khách hàng/thương nhân giao dịch có khả năng sẽ gây thiệt hại cho HPPRO và/hoặc Thương Nhân/khách hàng  khác trên HPPRO mà không cần có sự đồng ý của thành viên (thương nhân/Khách hàng). Tuy nhiên, có thể HPPRO sẽ thông báo trước cho Khách Hàng về việc tạm ngừng hoặc chấm dứt này. Trong mọi trường hợp, HPPRO không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất/hư hỏng mà Khách Hàng phải chịu, trừ khi do lỗi của HPPRO cố ý gây ra.

Chúng tôi công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn. Khi người tiêu dùng mua sản phẩm (hàng hóa/dịch vụ) phát sinh mâu thuẫn với NCC hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, Hppro.vn sẽ cung cấp cho thành viên thông tin đăng ký của NCC ngay sau khi nhận được yêu cầu của thành viên, tích cực hỗ trợ thành viên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân.

Hppro.vn công khai cơ chế và quy trình giải quyết tranh chấp đối với các bên liên quan là: giải quyết tranh chấp theo cơ chế trao đổi thỏa thuận thống nhất, các bên liên quan sẽ thực hiện theo quy trình trao đổi gián tiếp qua điện thoại, xác nhận văn bằng email, nếu vẫn chưa thỏa thuận được thì sẽ giải quyết thông qua gặp trực tiếp để cụ thể hóa vấn đề, giải quyết triệt để vấn đề mâu thuẫn giữa các bên sao cho có lợi nhất.

Các bên bao gồm NCC, KH và Hppro.vn sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với NCC cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Đối với Hppro.vn sẽ có trách nhiệm trọng tài tiến hành lắng nghe và tiếp nhận thông tin từ khách hàng (trong trường hợp cụ thể chúng tôi sẽ: yêu cầu khách hàng cần có trách nhiệm cung cấp chính xác các thông tin vô hình và hữu hình về vấn đề mâu thuẫn đang phát sinh cần giải quyết mà khách hàng đã tự thấy mình bị thiệt hại) và NCC, sau đó tiến hành xem xét và nêu rõ, phân tích lỗi thuộc về bên nào. Lấy ý kiến về sự thỏa thuận mức độ bồi hoàn của 2 bên và kết thúc giải quyết tranh chấp một cách thỏa đáng nhất.

Trong trường hợp chứng minh được lỗi thuộc về NCC: Hppro.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, yêu cầu bồi hoàn lại toàn bộ chi phí mà thành viên đã phải bỏ ra để hoặc phải đổi lại dịch vụ đúng với chất lượng mà NCC thông báo tại Hppro.vn. Nếu NCC tái phạm Hppro.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ nhưng dịch vụ của NCC đó trên Hppro.vn.

Nếu vì một lý do khách quan nào đó mà giao dịch phát sinh tranh chấp mâu thuẫn chưa thể giải quyết được, chưa thể kết luận được lỗi thuộc về bên nào cả, thì Hppro.vn sẽ yêu cầu các bên thực hiện theo phán quyết của Tòa án (trên nguyên tắc dung hòa lợi ích KH và NCC). Nếu bên nào (KH/NCC) không tuân thủ phán quyết của HPPRO thì HPPRO sẽ từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt ngay tư cách thành viên của thành viên (Khách hàng/NCC) đó và quyền truy cập/ sử dụng tài khoản giao dịch của Khách hàng/thương nhân đó trên HPPRO. Trong mọi trường hợp, HPPRO không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất/hư hỏng mà NCC hoặc và Khách Hàng phải chịu, trừ khi do lỗi của HPPRO cố ý gây ra. Khi các cơ quan chức năng yêu cầu, HPPRO sẽ hợp tác, cung cấp các thông tin để xác định trách nhiệm của các bên.

IV. Quy trình thanh toán

Hiện nay website cung cấp dịch vụ sàn thương mại điện tử này (HPPRO) chưa hỗ trợ chức năng thanh toán trực tuyến. Các hình thức thanh toán áp dụng trên đơn hàng hiện nay gồm có:

1. Hình thức thanh toán khi giao nhận hàng

2. Hình thức thanh toán trước khi giao hàng.

            Thành viên vui lòng đọc kỹ quy trình thanh toán bên dưới để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho mình:

Bước 1: Thành viên đặt hàng;

Bước 2: Chọn hình thức thanh toán;

Bước 3: Chủ gian hàng bán sản phẩm mà thành viên đặt hàng sẽ xác nhận đơn hàng;

Bước 4: Thành viên thanh toán khi giao nhận hàng hoặc chuyển khoản;

Bước 5: NCC gửi hóa đơn thanh toán cho Khách hàng.

V.  Đảm bảo an toàn giao dịch

Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn xây dựng cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch như sau:

Công Ty sử dụng việc thẩm định thông tin NCC và thông tin cá nhân của thành viên. Để bảo đảm rằng giao dịch được thực hiện thành công, và giảm thiểu rủi ro có thể phát sinh. Công ty tuân theo đúng các thủ tục sau đây:

- Bảo vệ thành viên: Hệ thống đặt hàng được thiết kế theo đúng yêu cầu của Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

- Ngay khi thành viên nhấp chuột vào nút “Đặt hàng” của trình duyệt thì việc đặt hàng sản phẩm sẽ ở chế độ an toàn. Mọi dữ liệu có liên quan đến các đơn hàng của thành viên, bao gồm tất cả các thông tin cá nhân, và chi tiết thanh toán, sẽ đi qua tất cả định dạng được mã hoá.

- Thành viên không nên cung cấp thông tin chi tiết về các khoản thanh toán cho bất kỳ ai qua thư điện tử hoặc các phương tiện khác. Công ty không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào mà thành viên có thể phải chịu do việc trao đổi thông tin có liên quan đến việc thanh toán bằng bất kỳ phương tiện nào.

- Thành viên không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ, hoặc bất kỳ hình thức can thiệp nào khác vào hệ thống của HPPRO hoặc thay đổi các cấu trúc dữ liệu. Tuyệt đối không được phân phát, phát tán, sử dụng bất kỳ hoạt động nào can thiệp và gây thiệt hại, hoặc xâm phạm nền tảng của các hoạt động kinh doanh giao dịch trên trang web của Công ty. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo các điều khoản của quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Tất cả các bên tham gia với Công ty phải bảo mật mọi thông tin về giao dịch, trừ trường hợp pháp luật yêu cầu cung cấp thông tin.

VI. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

 1. Mục đích và phạm vi thu thập

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân trong mục chính sách bảo mật thông tin cá nhân này được viết tắt là “Chính Sách”. Chính sách này là một phần của quy chế hoạt động của HPPRO.

Chính sách này nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên HPPRO thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ HP Global.

Chính Sách này mô tả cách HPPRO tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên HPPRO (“Khách Hàng”). Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên HPPRO được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên HPPRO. Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà Hppro.vn yêu cầu thành viên cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ, để Hppro.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho thành viên.

Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. HPPRO không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

Mỗi thành viên của HPPRO có tài khoản (tên đăng nhập và mật khẩu riêng) để truy cập vào trang cá nhân để thay đổi các thông tin cá nhân của mình. Với các thông tin không bắt buộc phải khai báo, nếu thành viên khai báo các thông tin đó thì các thông tin này được hiểu là các thông tin cá nhân mà thành viên đã khai báo không thuộc diện cần bảo mật.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin đăng nhập vào số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.

Chúng tôi cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của bạn và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng của chúng tôi về phương diện các Trang và Dịch Vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste khuyến mại trực tuyến Hppro.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 1. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

-           Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào HPPRO;

-           Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với HPPRO, các website khác của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ HP Global, hoặc ngược lại;

-           Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách Hàng trên HPPRO;

-           Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Hppro.vn.

-           Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

 1. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và HPPRO, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của HPPRO, riêng thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng (nếu có sau này) sẽ do các đối tác Cổng thanh toán của HPPRO bảo mật.

HPPRO có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. HPPRO cũng sẽ phối hợp với các chuyên gia bảo mật (khi cần) nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của HPPRO. Khi thu thập dữ liệu, HPPRO thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng tại hệ thống máy chủ. Bên cung cấp dịch vụ máy chủ sẽ phải tuân thủ bảo mật thông tin các thành viên cũng như các dữ liệu khác của HPPRO theo pháp luật.

Các thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng (nếu có) sẽ được các đối tác cổng thanh toán của HPPRO (nếu có sau này) bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế. HPPRO không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Khách Hàng trên các website thành phần của HPPRO.

Đối với các tài khoản đã đóng chúng tôi vẫn lưu trữ Thông Tin Cá Nhân và truy cập của Khách Hàng để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc… Các Thông Tin Cá Nhân này sẽ được HPPRO lưu giữ trên hệ thống máy chủ tối đa trong vòng 12(mười hai) tháng kể từ ngày Khách Hàng đóng tài khoản trên HPPRO. Sau khi thời hạn này kết thúc, HPPRO sẽ tiến hành xóa vĩnh viễn Thông Tin Cá Nhân của Bạn.

Khách Hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của HPPRO, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống HPPRO, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp HPPRO phát hiện Khách Hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép, … HPPRO có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật. Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Hppro.vn.

 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ HP GLOBAL.

Địa chỉ: Đội 3, Xóm Trại Thọ, Thôn Năm Trại, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Email: support@hppro.vn

Điện thoại: 0977320796

Fax: 

 1. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Hppro.vn thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về NCC đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Hppro.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, Hppro.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Email: support@hppro.vn

Điện thoại: 0977320796

Fax: 

 1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

HPPRO không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để HPPRO cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …). Ngoài các trường hợp nêu trên, HPPRO sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, HPPRO cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Hppro.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Hppro.vn.

Ban quản trị Hppro.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/đặt hàng là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán ..., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Hppro.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

 1. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân thành viên có nhu cầu sử dụng dịch vụ, mua sản phẩm

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn đến địa chỉ Công ty hoặc qua email.

Email: support@hppro.vn

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.    

Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân thành viên có nhu cầu sử dụng dịch vụ lưu trú và du lịch là 15 ngày.

VII.   Quản lý thông tin về khuyến mại

Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn có trách nhiệm kiểm duyệt những thông tin về dịch vụ mà NCC gửi cho bên quản trị website để đăng bán các sản phẩm có giá ưu đãi. Hppro.vn sẽ từ chối đăng bán những sản phẩm có giá ưu đãi khi thông tin mà NCC đưa cho bên Công ty xét duyệt là không chính xác với các sản phẩm.

Thông tin về khuyến mại hiện thị rõ ràng các điều kiện, số lượng, thời gian mà NCC đưa ra cho mỗi sản phẩm có giá ưu đãi được bán trên Hppro.vn.

Tuy theo từng thời điểm khuyến mại của NCC thì Hppro.vn sẽ điều chỉnh mức khuyến mại cho phù hợp.

VIII. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Hppro.vn, Hppro.vn sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho thành viên.

Khi thực hiện các giao dịch trên Hppro.vn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử tại địa chỉ email:  support@hppro.vn chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia giao dịch tại Hppro.vn.

Tuy nhiên, Công ty/Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do công ty gây ra.

IX. Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn

    1. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn

Yêu cầu Thương Nhân thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng nội dung tại Hợp Đồng;

Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là người bán Sản Phẩm thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên trên HPPRO phải cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với Sản Phẩm đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

Yêu cầu Khách Hàng cung cấp thông tin chính xác, trung thực và cập nhật khi thực hiện giao dịch trên HPPRO;

Có quyền kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên HPPRO được thực hiện chính xác, đầy đủ. Xử lý khi phát hiện các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch. Có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt ngay tư cách thành viên của Khách Hàng/thương nhân và quyền truy cập/ sử dụng tài khoản giao dịch của Khách Hàng/thương nhân trên HPPRO (sau đây gọi là “Tài Khoản HPPRO”) bất cứ thời điểm nào nếu HP GLOBAL nhận định rằng việc tiếp tục cho phép Khách Hàng/thương nhân giao dịch có khả năng sẽ gây thiệt hại cho HPPRO và/hoặc Thương Nhân/khách hàng khác trên HPPRO mà không cần có sự đồng ý của thành viên (thương nhân/khách Hàng). Tuy nhiên, có thể HPPRO sẽ thông báo trước cho Khách Hàng về việc tạm ngừng hoặc chấm dứt này.

Giữ bản quyền đối với hình thức, nội dung trên HPPRO theo pháp luật về bản quyền. Để làm rõ thêm, quyền sở hữu trí tuệ và quyền tài sản đối với HPPRO bao gồm nhưng không giới hạn giao diện, các thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin của HPPRO là của chủ sở hữu website www.hppro.vn (ông Nguyễn Văn Thưởng – Số CCCD: 001096008040 – chủ sở hữu Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ HP Global). Việc sử dụng giao diện, thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin của HPPRO phải được sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu website www.hppro.vn.

Trường hợp HP GLOBAL phát hiện Thương Nhân vi phạm quy định này, HP GLOBAL có quyền:

Yêu cầu Thương Nhân chấm dứt ngay hành vi vi phạm; và/hoặc

Không xác nhận, từ chối hoặc hủy các gian hàng, đơn đặt hàng phát sinh từ hành vi vi phạm nêu trên; và/hoặc

Khấu trừ mọi chi phí mà HP GLOBAL đã bỏ ra (nếu có) để triển khai chương trình khuyến mại vào các khoản phải thanh toán cho Thương Nhân theo các hợp đồng đã ký kết giữa Thương Nhân và HP GLOBAL Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn nêu ra.

Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Hppro.vn có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế này của Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn.

Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn.

Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền  thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch thương  mại điện tử Hppro.vn phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

 1. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn

Đăng ký HPPRO với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Xây dựng quy chế hoạt động, quy định, hướng dẫn cho Thương Nhân và Khách Hàng khi giao dịch trên HPPRO;

Ban hành cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên HPPRO được thực hiện chính xác, đầy đủ;

Ngăn chặn và loại bỏ khỏi HPPRO những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh;

Cố gắng loại bỏ khỏi HPPRO những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này;

Lưu giữ thông tin đã đăng ký của Thương Nhân, Khách Hàng và cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;

Hỗ trợ Khách Hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh với Thương Nhân sau khi nhận được thông báo từ Khách Hàng theo quy định trên HPPRO;

Trong mọi trường hợp, HP GLOBAL không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng/Thương Nhân phát sinh trong quá trình giao dịch trên HPPRO, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của HP GLOBAL.

Trong trường hợp Khách Hàng bị thiệt hại do lỗi cố ý của HP GLOBAL, trách nhiệm của HP GLOBAL đối với Khách Hàng chỉ giới hạn ở giá trị sản phẩm mà Khách Hàng mua trên HPPRO;

Khi có thay đổi về một trong các nội dung của qui chế này thì HPPRO sẽ thông báo trước khi áp dụng ít nhất 5 ngày ở mục tin tức trên trang chủ của website;

Tuân thủ Điều 15 nghị định 81/2018/NĐ-CP (Khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà quá trình thực hiện có sử dụng internet, phương tiện, thiết bị điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin) và tuân thủ theo điều 41 của nghị định 52/2013-NĐ-CP - Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến khi HPPRO tổ chức dịch vụ khuyến mại trực tuyến.

Giới hạn trách nhiệm của HP GLOBAL trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật trên sàn giao dịch HPPRO:

Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy định/qui trình, hướng dẫn.

Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn chịu trách nhiệm xây dựng website bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn trong điều kiện và phạm vi cho phép. Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn.

Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn chịu trách nhiệm cập nhật bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn.

Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các NCC tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn.

Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.

Hppro.vn có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh, khiếu nại của khách hàng khi sử dụng dịch vụ mà NCC bán tại Hppro.vn và phối hợp với NCC để giải quyết tranh chấp xảy ra giữa KH và NCC trong quá trình KH sử dụng dịch vụ do NCC đó khuyến mại bán tại Hppro.vn.

X.  Quyền và trách nhiện của NCC

1.  Quyền của NCC

Sau khi ký hợp đồng NCC sẽ được xác nhận và có thể cung cấp thông tin sản phẩm của NCC lên sàn Hppro.vn

NCC được hưởng các chính sách ưu đãi do ban quản lý website Hppro.vn đề ra trong quá trình hoạt động và được hỗ trợ quảng cáo, quảng bá hình ảnh trên website Hppro.vn.

 1. Trách nhiệm NCC

Phải cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ và các điều khoản của hợp đồng mua bán áp dụng cho hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu trên website theo quy định từ Điều 30 đến Điều 34 Nghị định52/2013/NĐ-CP, gồm có:

Thông tin về hàng hóa, dịch vụ: Đối với hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu trên website thương mại điện tử bán hàng, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải cung cấp những thông tin để khách hàng có thể xác định chính xác các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ nhằm tránh sự hiểu nhầm khi quyết định việc đề nghị giao kết hợp đồng.

Thông tin về giá cả: Thông tin về giá hàng hóa hoặc dịch vụ, nếu có, phải thể hiện rõ giá đó đã bao gồm hay chưa bao gồm những chi phí liên quan đến việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ như thuế, phí đóng gói, phí vận chuyển và các chi phí phát sinh khác. Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, nếu thông tin giá hàng hóa hoặc dịch vụ niêm yết trên website không thể hiện rõ giá đó đã bao gồm hay chưa bao gồm những chi phí liên quan đến việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ như thuế, phí đóng gói, phí vận chuyển và các chi phí phát sinh khác thì giá này được hiểu là đã bao gồm mọi chi phí liên quan nói trên. Đối với dịch vụ trên website quy định tại Mục 2 và 4 Chương 3 Nghị định52/2013/NĐ-CP, người bán phải công bố thông tin chi tiết về cách thức tính phí dịch vụ và cơ chế thanh toán.

Thông tin về điều kiện giao dịch chung:

Phải công bố những điều kiện giao dịch chung đối với hàng hóa hoặc dịch vụ giới thiệu trên website, bao gồm:

+) Các điều kiện hoặc hạn chế trong việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, như giới hạn về thời gian hay phạm vi địa lý, nếu có;

+) Chính sách hoàn trả, bao gồm thời hạn hoàn trả, phương thức trả hoặc đổi hàng đã mua, cách thức lấy lại tiền, chi phí cho việc hoàn trả này;

+) Chính sách bảo hành sản phẩm, nếu có;

+) Các tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình cung cấp dịch vụ, biểu phí và các điều khoản khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, bao gồm cả những điều kiện và hạn chế nếu có;

+) Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của khách hàng trong mỗi giao dịch.

Thông tin về vận chuyển và giao nhận:

-           Nhà cung cấp phải công bố những thông tin sau về điều kiện vận chuyển và giao nhận áp dụng cho hàng hóa hoặc dịch vụ giới thiệu trên website:

+ Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ;

+ Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, có tính đến yếu tố khoảng cách địa lý và phương thức giao hàng;

+ Các giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, nếu có.

+ Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải có thông tin kịp thời cho khách hàng và tạo cơ hội để khách hàng có thể hủy hợp đồng nếu muốn.

            Thông tin về các phương thức thanh toán:

-           Nhà cung cấp phải công bố toàn bộ các phương thức thanh toán áp dụng cho hàng hóa hoặc dịch vụ giới thiệu trên website, kèm theo giải thích rõ ràng, chính xác để khách hàng có thể hiểu và lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp.

-           Nếu website thương mại điện tử có chức năng thanh toán trực tuyến, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải thiết lập cơ chế để khách hàng sử dụng chức năng này được rà soát và xác nhận thông tin chi tiết về từng giao dịch thanh toán trước khi thực hiện việc thanh toán.

-           Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

-           Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

-           Cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm cho ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn. NCC có trách nhiệm cung cấp cho Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn bản sao giấy đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp NCC là chủ sở hữu một thương hiệu dịch vụ hoặc đại lý ủy quyền của một nhãn hàng thì NCC có trách nhiệm cung cấp một (01) bản photo có công chứng giấy đăng ký thương hiệu hoặc giấy Ủy quyền phân phối của nhãn hàng đó. Phối hợp với Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn giải quyết những vấn đề tranh chấp giữa thành viên với NCC về chất lượng dịch vụ. NCC có nghĩa vụ phải bồi thường những thiết hại của thành viên khi lỗi được xác định thuộc về NCC.

XI. Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia Sàn giao dịch Hppro.vn

    1. Quyền của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT Hppro.vn

Khi đăng ký trở thành thành viên của Hppro.vn và được Hppro.vn đồng ý, thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, các giao dịch của mình trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn.

Thành viên sẽ được Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn.

Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn.

    1. Nghĩa vụ của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT Hppro.vn

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Hppro.vn và những thông tin cá nhân (tên, địa chi, số điện thoại, email…) dùng để đăng ký tài khoản trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn là chính xác.

Thành viên có trách nhiệm tuân thủ các điều khoản và qui định đã đồng ý khi đăng ký làm thành viên của HPPRO, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn trong Quy chế này.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn.

XII. Điều khoản áp dụng

- Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn cho các NCC và thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

- Quy chế hoạt động sẽ được Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn cập nhật bổ sung liên tục cho phù hợp và HPPRO sẽ thông báo trước trên HPPRO cho các bên trong vòng 05 ngày làm việc khi có cập nhật, bổ sung. Thành viên tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website.

XIII. Điều khoản cam kết

- Mọi thành viên và NCC khi sử dụng Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

- Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

Hỗ trợ khách hàng

Sàn giao dịch thương mại điện tử Hppro.vn

Địa chỉ: Đội 3, Xóm Trại Thọ, Thôn Năm Trại, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

E-mail: support@hppro.vn

 

 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

NGUYỄN VĂN THƯỞNG

 

 

 

Copyright by: © 2020/HPPRO/HPGLOBAL

Designed by: DSCo., Ltd/ds.net.vn