Quy định kiểm duyệt

 1. Đăng sản phẩm
 2. Đăng khuyến mãi
 3. Đăng tin nói chung
 Phụ lục 1A - Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh
 Phụ lục 1B - Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được quảng cáo
 Phụ lục 1C - Danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh
 Phụ lục 1D - Danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện
 4. Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Kiểm Duyệt Sản Phẩm và Shop

Copyright by: © 2020/HPPRO/HPGLOBAL

Designed by: DSCo., Ltd/ds.net.vn